منوی غذای چلوکبابی باختر (شعبه مرکزی)

غذاهای اصلی

چلوکباب برگ ممتاز

چلو کباب نیمه برگ مخصوص

۲۰۰ گرم راسته گوسفندی

۱۳۵.۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ ممتاز

چلو کباب برگ مخصوص

۲۵۰ گرم راسته گوسفندی

۱۵۰.۰۰۰ تومان

چلوبرگ قلوه ایی باختر

چلو برگ قلوه ایی باختر

۲۵۰ گرم راسته نرم گوسفندی

۱۶۰.۰۰۰ تومان

عکس کباب برگ

چلو کباب برگ ممتاز

۳۰۰ گرم راسته گوسفندی

۱۷۰.۰۰۰ تومان

جوجه کباب

چلو جوجه کباب مخصوص

۳۰۰ گرم فیله مرغ

۸۵.۰۰۰ تومان

dish

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲۲۰ گرم گوشت گوسفندی

۹۰.۰۰۰ تومان

چلوکباب سلطانی

چلو کباب سلطانی

برگ نیمه مخصوص + یک سیخ کوبیده

۱۶۵.۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ ممتاز

چلو کباب برگ معمولی

۱۵۰ گرم راسته گوسفندی

۱۲۰.۰۰۰ تومان

چلوبرگ قلوه ایی باختر

چلو ماهیچه باختر

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی

۱۵۰.۰۰۰ تومان

برنج خالی

برنج خالی

۳۰.۰۰۰ تومان

کباب خالی

کوبیده خالی

۱۱۰ گرم گوشت گوسفندی

۳۰.۰۰۰ تومان

جوجه کباب

چلو جوجه کباب نیمه مخصوص

۲۰۰ گرم فیله مرغ

۷۵.۰۰۰ تومان

پیش غذا

olives (1)

زیتون

۱۵.۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل باختر

 

۱۵.۰۰۰ تومان

soup12

سوپ

زعفرانی، خامه ای

۱۲.۰۰۰ تومان

خوراک رغ

خوراک جوجه

۱۵۰ گرم فیله مرغ

۳۰.۰۰۰ تومان

ماستوخیار

ماست و خیار

۱۲.۰۰۰ تومان

نوشیدنی ها

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ

 

۵.۰۰۰ تومان

نوشابه

نوشابه

 

۷.۰۰۰ تومان

دلستر

دلستر

 

۸.۰۰۰ تومان

دوغ2

دوغ محلی

 

۱۵.۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک

۲.۵۰۰ تومان

51033 – 041